സി.ടി സ്കാന്‍ എന്ന എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ.... 
ചികിത്സാരംഗത്ത് എക്സ്-റേ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം വളരെ വലുതായിരുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലുകള്‍ക്ക് സംഭവിച്ച  വൈകല്യങ്ങളും പൊട്ടലുകളും മറ്റും കണ്ടെത്താന്‍ ഇത്ര ചിലവു കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗമില്ല. എങ്കിലും എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ചില ന്യൂനതകളും ഉണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു നിഴല്‍ ചിത്രമാണ്. ദൃശ്യപ്രകാശം നമ്മുടെ നിഴലുണ്ടാക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ എക്സ്-വികിരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ നിഴലാണ് ഒരു എക്സ്-റേ ചിത്രം. പക്ഷേ ശരീരത്തിലെ മാര്‍ദ്ദവമായ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ എക്സ്-വികിരണം കടന്നു പോവുകയും ദൃഢമായ ഭാഗങ്ങളായ എല്ലുകള്‍ ഇവയെ തടയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെയാണ് എല്ലുകളുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു എല്ലിന്റെ പുറകില്‍ മറ്റൊരു എല്ല് നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എക്സ്-റേ ചിത്രത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമാവണമെന്നില്ല. ഒരു അപകടത്തില്‍ എല്ലിന് പൊട്ടലുമായി വരുന്ന ഒരാളുടെ എക്സ്-റേ ചിത്രമെടുക്കുമ്പോള്‍ പൊട്ടിയ എല്ലിനെ മുന്‍പില്‍ മറ്റൊരു എല്ല് വന്നുപെട്ടാല്‍ ശരിയായ രോഗനിര്‍ണ്ണയം നടക്കാതെ വന്നേക്കാം. ഇതൊഴിവാക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ട് വ്യത്യസ്ഥ കോണുകളില്‍ നിന്നും എക്സ്-റേ ചിത്രം എടുക്കുക എന്നതാണ്. വ്യത്യസ്ഥമായ കോണുകളില്‍ നിന്നുള്ള എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് രോഗനിര്‍ണ്ണയം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും. ഒരാളുടെ ഒരു ശില്പം നിര്‍മ്മിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാളുടെ മുന്‍ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം ശില്പിക്ക് നല്‍കിയാല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ശില്പം പൂര്‍ണ്ണമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ അയാളുടെ മുന്‍പില്‍ നിന്നും പുറകില്‍ നിന്നും ഇരു വശങ്ങളില്‍ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്ത് നല്‍കിയാല്‍ വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ശില്പം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശില്പിക്ക് സാധിക്കും. ഇതേ പോലെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് കോണില്‍ നിന്നുമുള്ള കാഴ്ച ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ സഫലീകരണമാണ് സി.ടി. സ്കാന്‍ എന്ന സംവിധാനം.


സി.ടി സ്കാന്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍  ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികഅവയവങ്ങളുടെ ഒരു ത്രിമാനചിത്രം പകര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.  അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു എക്സ്-റേ ത്രിമാനചിത്രം. ഒരു മനുഷ്യനെ മുഴുവനായും സി.ടി. സ്കാനിംഗിന് വിധേയമാക്കിയാല്‍ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ  കോണില്‍ നിന്നും ഉള്ള  എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങള്‍ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. കൂടുതല്‍ സൌകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു എക്സ്-റേ യന്ത്രമാണ് ചുരുക്കത്തില്‍ സി.ടി. സ്കാന്‍ യന്ത്രം.
എക്സ്-റേ കംമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രാഫി എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സി.ടി. ഒരു വലിയ വസ്തുവിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ ടോമോഗ്രാഫി. ഈ ഫോട്ടോകള്‍ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താല്‍ ആ വസ്തുവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും. ഇത്തരമൊരു സംവിധാനമാണ് സി.ടി സ്കാന്‍ യന്ത്രത്തില്‍ നാം ചെയ്യുന്നത്. 

 

ഒരാള്‍ക്ക് കയറാന്‍ തക്കവണ്ണം വലിപ്പമുള്ള വലിയ ഒരു കുഴലാണ് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗം. സ്കാനിംഗ് നടത്തേണ്ടയാളെ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തില്‍ കിടത്തി പതിയേ ഈ കുഴലിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നു. ഈ കുഴലിനുള്ളില്‍ 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു എക്സ്-റേ സംവിധാനമുണ്ട്. ഒരു വളയമാണിത്. വളയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്-റേ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രവും അതിന് നേരേ എതിര്‍വശത്ത് എക്സ്-റേ ചിത്രമെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനവും അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണിത്. തലയുടെ സ്കാനിംഗ് ആണ് നടത്തേണ്ടതെങ്കില്‍ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും എക്സ്-റേ ചിത്രം എടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഈ സംവിധാനം പതിയേ കറങ്ങും. കറങ്ങുന്ന ഓരോ നിമിഷവും തലയുടെ ഓരോ എക്സ്-റേ ചിത്രം വീതം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങിത്തീരുമ്പോള്‍ തലയുടെ വ്യത്യസ്ഥമായ കോണുകളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി എക്സ്-റേ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ആളെ അല്പം കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രക്രിയകള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അടുത്ത ശരീരഭാഗത്തിന്റെ ( ഉദാ. കഴുത്ത് ) ചിത്രങ്ങളും ലഭ്യമാകും. ഈ രീതിയില്‍ ശരീരം പൂര്‍ണ്ണമായും സ്കാന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സി.ടി. ക്ക് കഴിയും.  ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരു കംമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി തലയുടെ ഒരു ത്രിമാന എക്സ്-റേ ചിത്രം നൊടിയിടയില്‍ കംമ്പ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് തരുന്നു. സ്കാനിംഗ് നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു മോണീട്ടറില്‍ എക്സ്-ചിത്രം കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

കംമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വരവാണ് സി.ടി. സ്കാന്‍ എന്ന സംവിധാനത്തെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കിയത്. ഒരു കറക്കത്തില്‍ പലപ്പോഴും  പ്രൊഫൈലുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ആയരിക്കണക്കിന് വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രൊഫൈലുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ത്രിമാനചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്ക്കുന്ന ചുമതലയാണ് കംമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളത്.

സാധാരണ എക്സ്-റേ തന്നെ അധികമേല്‍ക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സി.ടി. സ്കാനും എക്സ്-റേ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ എക്സ്-റേ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

Comments

 1. Good and informative
  what is ur profession

  ReplyDelete
 2. Informative......
  Thanks for sharing the knowledge

  ReplyDelete
 3. Shajihan,
  നന്ദി.. അധ്യാപനമായിരുന്നു.. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറായി..

  കിടങ്ങൂരാന്‍,
  നന്ദി....

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു