ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ് മൂലം ചറപറാ ഗാലക്സികള്‍ ഉള്ള ചിത്രം. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു ഗാലക്സി ആയിരുന്നത്രേ!


ഒരു ഗാലക്സി, രണ്ടു ഗാലക്സി, പിന്നെ ചറപറാ ഗാലക്സി! ഹബിള്‍ എടുത്ത ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാല്‍ ഇങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം, എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ ആയിരുന്നത്രേ!

ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ് മൂലം കാണപ്പെടുന്ന പ്രകാശ ആര്‍ക്കുകള്‍.


ഹബിള്‍ ടെലിസ്കോപ്പ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ് എന്ന പ്രഭാവം മൂലം ഒരു ഗാലക്സി തന്നെ പല തവണ ചിത്രത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. രസകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ്. മാസ് ഉള്ള എന്തിനും ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം ഉണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ. മാസ് കൂടുംതോറും ഈ ആകര്‍ഷണബലവും കൂടും. വളരെ ഉയര്‍ന്ന മാസുള്ള ഗാലക്സികള്‍ക്കും മറ്റും തങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന പ്രകാശത്തെവരെ സ്വാധീനിക്കാനാവും. ഉയര്‍ന്ന ഗുരുത്വാകര്‍ഷണംമൂലം പ്രകാശരശ്മികള്‍ ഗാലക്സിക്ക് അടുത്തെത്തുമ്പോള്‍ അല്പം വളയും.
ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ് മൂലം ദൃശ്യമായ ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന്.

460കോടി പ്രകാശവര്‍ഷം അകലെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിക്ലസ്റ്ററാണ് ചിത്രത്തില്‍. ഇതിനു പുറകില്‍ ഏതാണ്ട് 1100 കോടി പ്രകാശവര്‍ഷം അകലെ മറ്റൊരു ഗാലക്സിയും ഉണ്ട്. പേര് Sunburst Arc (PSZ1 G311.65-18.48).  ഈ ഗാലക്സിയില്‍നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് വളഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചത്. ചിത്രത്തില്‍ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഭാഗം എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഇടങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലേ. അത് പുറകിലെ ഗാലക്സിയില്‍നിന്ന് വളഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ച പ്രകാശം മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. ആ ഗാലക്സിയുടെ ചുരുങ്ങിയത് 12 ചിത്രമെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു! ഒരേ ഗാലക്സിയുടെ പന്ത്രണ്ടിലധികം ചിത്രങ്ങള്‍ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോയിലും എത്തി!
ഐന്‍സ്റ്റൈന്റ് ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവുകൂടിയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണല്‍ ലെന്‍സിങ്.

ചിത്രത്തെ അടുത്തറിയാന്‍ കഴിയുന്ന വീഡിയോചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Credits: NASA, ESA and E. Rivera-Thorsen (Institute of Theoretical Astrophysics Oslo, Norway)
വീഡിയോയ്ക്കു കടപ്പാട്: ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.

---നവനീത്...Comments

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു