ചൊവ്വയുടെ പനോരമകൾ - ജസീറോ ഗർത്തത്തിൽനിന്ന് പെർസിവിയറൻസ് പകർത്തിയത്

ചൊവ്വയിലെ ജസീറോ ക്രേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ പെർസിവിയറൻസ് ഇതുവരെ ആറായിരത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റ് കാം എന്ന ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ ഇമേജ് പ്രൊസ്സസ്സിങ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ. 10 മുതൽ 14 ചിത്രം വരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഓരോ ചിത്രവും. ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വലുതായി കാണാം. 

  


NASA/JPL-Caltech/ASU/Navaneeth Krishnan S
Comments

Popular posts from this blog

എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചൊവ്വയിലിറങ്ങി ഫോട്ടോയെടുക്കാം. ഇതാ അവസരം!

ഇതാണു മക്കളേ ശുക്രന്റെ ഫോട്ടോ! ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്യാമറ തുറന്നുവച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ!

പൊടിക്കാറ്റ് - ഇൻസൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു